Pre zlepšenie našich služieb sa na stránke používajú COOKIES. Zotrvaním na stránke súhlasíte s ich použitím. VIAC INFORMÁCIÍ

 

Vstupujete na stránku predávajúcu aj alkohol a cigarety, z tohoto dôvodu je potrebné potvrdiť, či ste už mali 18 rokov.ÁNO       NIE

OCHRANA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV  INTERNETOVÉHO OBCHODU

(neoddeliteľná súčasť Všeobecných obchodných podmienok)

 

Náš obchod

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetového obchodu Náš obchod (ďalej len internetový obchod) je

Obec Hurbanova Ves, so sídlom Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves,

IČO 00 305 995,

živnostenské oprávnenie vydal Okresný úrad Senec,

číslo živnostenského registra: 108-6267,

DIČ 2021006669,

IČ DPH SK2021006669

prevádzkareň na osobné prevzatie, vrátenie a reklamácie tovaru (ďalej len „Prevádzkareň“)

Náš obchod, Hlavná 40/5, 903 01 Hurbanova Ves

Tel: +421 911 203224,

E-mail: obchod.hurbanova.ves@zoznam.sk.

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

Webhosting a technickú prevádzku internetového obchodu zabezpečuje spoločnosť ARGENIO, s.r.o., so sídlom Fedinova 900/3, 851 01 Bratislava, IČO 36 733 971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44418/B, DIČ 20 22 322 731.

 

Programové vybavenie a spravovanie obsahu internetového obchodu zabezpečuje spoločnosť iVANIC, s.r.o, so sídlom Sielnica 8, 962 31 Sielnica, IČO 50 724 886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 31425/S, DIČ 2120450145, IČ DPH SK2120450145.

 

Poverenou osobou pre ochranu osobných údajov je spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o., IČO 50 528 041, so sídlom Garbiarska 5, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41065/V, DIČ 2120357041, IČ DPH SK2120357041.

 

V záujme riadneho poskytnutia služieb zákazníkom, sa vyžaduje, aby zákazník poskytol Prevádzkovateľovi nevyhnutné informácie, v rozsahu osobných údajov potrebných pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom (ako Dotknutou osobou) a Prevádzkovateľom:

1)      meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre),

2)      e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)

3)      telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami).

 

Registráciou v internetovom obchode a/alebo odoslaním konkrétnej objednávky udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

 

Účelom spracúvania predmetných údajov je spracúvanie osobných údajov klientov Prevádzkovateľa, ktorí využili jeho služby prostredníctvom elektronického obchodu. Predmetné osobné údaje sú zo strany Prevádzkovateľa definované v nevyhnutom rozsahu na naplnenie účelu spracovania. Uchovávané sú po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu definovanú v osobitných predpisoch najmä Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a pod. Údaje zákazníka sú uchovávané v chránenej databáze a spracované pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém.

 

Údaje a nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení na internetovej stránke internetového obchodu.

 

Osobné údaje Prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (najmä banky, doručovateľské služby niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

 

Databázu osobných údajov Prevádzkovateľ chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

Zákazník má právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 

Osobné údaje je Prevádzkovateľ oprávnená spracovávať po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníkov.

 

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby.

 

Počas návštevy zákazníka sú na serveri uchovávané dočasné informácie (COOKIES), ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu.

 

PREHLÁSENIE O POUŽITÍ COOKIES

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na Vašom zariadení súbory, nazývané cookies.

 

Čo sú COOKIES?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opätovne. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

 

Aké COOKIES používame?

Používame cookies napríklad pre zachovanie prepnutia z mobilných zariadení do PC verzie webu, pre zachovanie Vašich preferencií pri prehliadaní týchto webových stránok, informácií o zvolenom jazyku a podobne. Podrobnejšie informácie získate priamo od prevádzkovateľa webu.

 

Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies môžu byť použité na reklamné účely formou marketingu na spriatelených weboch týchto spoločností a podobne. Tieto Cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.

 

Súhlas s ukladaním COOKIES

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača.

 

Informácie o nastaveniach konkrétneho prehliadača nájdete na nasledovných adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

 

V Hurbanovej Vsi dňa 28.2.2019